App Store Google play
Logo HorizontalWoltLogo

Pályázatok

TOP-5.3.1-16-2017-00010 helyi identitás Keszthelyen

2022. január 6. (csütörtök)

A projekt célja és tartalma

A pályázat támogatási összege: 54.992.198,- Ft. Támogatási intenzitása: 100% A projekt megkezdésének tervezett napja: 2018. december 15. A projekt befejezésének tervezett napja: 2022. április 30. Konzorcium vezető: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Konzorciumi tag: Keszthely Város Önkormányzata „A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen” című, TOP-5.3.1-16-2017-00010 kódszámú pályázat során támogatott tevékenységek a helyi közösségek fejlesztése a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésével, a közösségi szerepvállalás erősödésével. Ennek megvalósítása érdekében a Felhívás keretében közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá – a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez kapcsolódóan – közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósíthatóak meg. A pályázat során a Társaságnak további 2 fő teljes és 1 fő részmunkaidős szakember alkalmazására nyílt lehetősége 2019. január 1-et követően.

Dokumentumok